درون...  

 
بی می چه نشئه خیزد از دیدن پیاله؟! ١
 
 

من نوح روزگارم، از گریه غرق توفان
کو همدمی که گویم درد هزار ساله... 
 

قتل رقیب خود را با من حواله کردی
از دست من چه آید؟ هم با خدا حواله!
 
 
هلالی جغتایی
 
 
 
+بخش های منتخب
 
 
 
١. باده ی عام از برون، باده ی عارف از درون...
بوی دهان [عیان]* کند، تو به زبان بیان مکن...
 
مولانا
 
*واژه ی داخل علامت قلاب، توسط بنده تغییر کرده است. 

ادامه مطلب  

در توصیف مرد دلخواه من!  

آن که هلاک من همی‌خواهد و من سلامتش

هر چه کند ز شاهدی کس نکند ملامتش


میوه نمی‌دهد به کس باغ تفرج است و بس

جز به نظر نمی‌رسد سیب درخت قامتش


داروی دل نمی‌کنم کان که مریض عشق شد

هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش


هر که فدا نمی‌کند دنیی و دین و مال و سر

گو غم نیکوان مخور تا نخوری ندامتش


جنگ نمی‌کنم اگر دست به تیغ می‌برد

بلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتش


کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی

کانچه گناه او بود من بکشم غرامتش


هر که هوا گرفت و رفت از

ادامه مطلب  

کام تو...  

 

ای غذای جان مستم نام تو... 
 


عقل من دیوانه جانم مست شد

تا چشیدم جرعه‌ای از جام تو... 
 


حلقهٔ زلف توام دامی نهاد

تا به حلق آویختم در دام تو!... 
 


بوسه در کامت نگه‌دار و مده

گر بدین بر خواهد آمد کام تو... 
 
عطار
 
 
‌+بخش های منتخب

ادامه مطلب  

با لشگر غم می جنگم  

ما نتوانیم و عشق پنجه درانداختن

قوت او می‌کند بر سر ما تاختن


گر دهیم ره به خویش یا نگذاری به پیش

هر دو به دستت در است کشتن و بنواختن


گر تو به شمشیر و تیر حمله بیاری رواست

چاره ما هیچ نیست جز سپر انداختن


کشتی در آب را از دو برون حال نیست

یا همه سود ای حکیم یا همه درباختن


مذهب اگر عاشقیست سنت عشاق چیست

دل که نظرگاه اوست از همه پرداختن
 
#سعدی

ادامه مطلب  

کس نیست در این گوشه فراموشتر از من  

 کس نیست در این گوشه فراموشتر از من

وز گوشه نشینان توخاموشتر از من


هر کس به خیالیست هم آغوش و کسی نیست

ای گل به خیال تو هم آغوشتر از من


می نوشد از آن لعل شفقگون همه آفاق

اما که در این میکده غم نوشتر از من


افتاده جهانی همه مدهوش تو لیکن

افتاده تر از من نه و مدهوشتر از من


بی ماه رخ تو شب من هست سیه پوش

اما شب من هم نه سیه پوشتر از من


گفتی تو نه گوشی که سخن گویمت از عشق

ای نادره گفتار کجا گوشتر از من


بیژن تر از آنم که بچاهم کنی ای ترک

خونم بفش

ادامه مطلب  

خداحافظ زندگی  

دِلــــــَـــم
 
یِـ شَب میخـواد
 
☜تَـــنها تٌــو مــاشین
 
 
☜مـوزیڪ بٌلَنـــد
 
 
☜سٌرعَــت بالا
 
 
☜یِـ تٌــرمٌـز شَدیــد
 
 
☜یِـ خٌــروج اَز جادِھ
 
 
☜یِـ صِداے آژیـر آمبـولانـــس
 
 
☜یِـ دیــر رِسیدَن بِـ بـــیمارِستـــان
 
 
☜یِـ مــــــَـــــرگ
 
☜یِـ ڪَفَن سِفیــد
 
☜یِـ راحَتے اَز ایـن دٌنیاے لَعنَتے ...
 
 

ادامه مطلب  

من خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرم  

 
عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر

عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم


هنرم کاش گره بند زر و سیمم بود

که به بازار تو کاری نگشود از هنرم


سیزده را همه عالم به در امروز از شهر

من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم


تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم

گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم


تو از آن دگری رو که مرا یاد تو بس

خود تو دانی که من از کان جهانی دگرم


از شکار دگران چشم و دلی دارم سیر

شیرم و جوی شغالان نبود آبخورم
 
استاد شهریار 
 
 

ادامه مطلب  

مسلم!...  

 


شیرین جهان تویی به تحقیق! 

بگذار حدیث ما تقدم!!... 
 


خوبیت مسلم است و ما را

صبر از تو نمی‌شود مسلم!... 
 


تو عهد وفای خود شکستی

وز جانب ما هنوز محکم
 


مگذار که خستگان بمیرند

دور از تو به انتظار مرهم... 
 


بی‌ما تو به سر بری همه عمر

من بی‌تو گمان مبر که یکدم، 
 

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهٔ کار خویش گیرم...
 
 
+بخش های منتخب
 
 
+این بند از ترجیع بند سعدی گرامی، بخش های زیبا داشت، اما ضعیف بود مجموعا، و خصوصا اوایلش را اصلا خوشم نیامد.
 

ادامه مطلب  

عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم ...  

آن دوست که من دارم وان یار که من دانم

شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم


بخت این نکند با من کان شاخ صنوبر را

بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم


ای روی دلارایت مجموعه زیبایی

مجموع چه غم دارد از من که پریشانم


دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من

چون یاد تو می‌آرم خود هیچ نمی‌مانم


با وصل نمی‌پیچم وز هجر نمی‌نالم

حکم آن چه تو فرمایی من بنده فرمانم


ای خوبتر از لیلی بیم است که چون مجنون

عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم


یک پشت زمین دشمن گر روی به

ادامه مطلب  

25سالگی  

00:00
به توکل نام اعظمت
سلام بر 25 سالگی...
 
________________________________________________________________
پی نوشت
ساقی به نور باده برافروز جام ما

       مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما


                       ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم

                                   ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما


                                             هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

                                                                        ثبت است بر جریده عالم دوام ما


چندان بود کرش

ادامه مطلب  

حضرت حافظ  

نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی

گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی


تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت

به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی


بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را

ز لعل روح فزایش ببخش آن که تو دانی


من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست

تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی


خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است

اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی


امید در کمر زرکشت چگونه ببندم

دقیقه‌ایست نگارا در آن میان که تو دانی


ی

ادامه مطلب  

ز پیش دیده تا جانان من رفت  

ز پیش دیده تا جانان من رفت

تو پنداری که از تن جان من رفت


اگر خود همره جانان نرفتم

ولی فرسنگها افغان من رفت


سر و سامان مجو از من چو رفتی

تو چون رفتی سر و سامان من رفت


چه دید از من که چون بر هم زدم چشم

چو اشک از دیدهٔ گریان من رفت


از آن پیچم به خود چون مار ، وحشی

که گنج کلبهٔ ویران من رفت
وحشی بافقی

ادامه مطلب  

خبرت هست؟  

خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد          خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد


خبرت هست که ریحان و قرنفل در باغ          زیر لب خنده زنانند که کار آسان شد


خبرت هست که بلبل ز سفر بازرسید          در سماع آمد و استاد همه مرغان شد


خبرت هست که در باغ کنون شاخ درخت          مژده نو بشنید از گل و دست افشان شد


خبرت هست که جان مست شد از جام بهار          سرخوش و رقص کنان در حرم سلطان شد


خبرت هست که لاله رخ پرخون آمد          خبرت هست که گل خاصبک دیوان شد


خبرت

ادامه مطلب  

قناعت توانگر کند مرد را  

خدا را ندانست و طاعت نکرد

که بر بخت و روزی قناعت نکرد


قناعت توانگر کند مرد را

خبر کن حریص جهانگرد را


سکونی بدست آور ای بی ثبات

که بر سنگ گردان نروید نبات


مپرور تن ار مرد رای و هشی

که او را چو می‌پروری می‌کشی


خردمند مردم هنر پرورند

که تن پروران از هنر لاغرند


کی سیرت آدمی گوش کرد

که اول سگ نفس خاموش کرد


خور و خواب تنها طریق ددست

بر این بودن آیین نابخردست


خنک نیکبختی که در گوشه‌ای

به دست آرد از معرفت توشه‌ای


بر آنان که شد سر حق آشکار


ادامه مطلب  

در رگ و در مفاصلم...  

 
دود از دلم برآمد، دادی بده دلم را
در بر رخم چه بندی؟ بگشای مشکلم را
 
دستم چو شد حمایل در گردن خیالت
پنهان کن از رقیبان دست حمایلم را!... 
 
بردند پیش قاضی از قتل من حکایت
او نیز داد رخصت، چون دید قاتلم را! 
 
جز مهر خود نبینی در استخوان و مغزم
گر زانکه برگشایی یک یک مفاصلم را... ١
 
وقتی که مرده باشم، گر مهر می نمایی
بر آستان خود نه تابوت و محملم را
 
تا نقش مهر خویشم بر لوح دل نوشتی
یکسر به باد دادی تحصیل و حاصلم را... 
 
اوحدی مراغه‌ای
 
 
+بخش های

ادامه مطلب  

دستات  

دستانت را می خواهم
برای تنم
که دلتنگ نگاه توست
و لبهام
نمی داند چه رنگی ببوسد
که زیباتر جلوه کنی
شاید شرابی
که مست کند شبانه های ما را
شاید ارغوانی
که مرا یاد لبهات بیندازد
مدام
به تو فکر کنم
به بوسه هات
و مدام
در خوابت به سپیدی قو
شناور باشم آرام.

ادامه مطلب  

بهشت  

غزل زیبایی از استاد سخن حافظ شیرازی
        بهشت
 

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت !

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
 


من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
 


همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست

همه جا خانه ی عشق است ؛ چه مسجد چه کنشت ؟
 


سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها

مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت
 


ناامیدم مکن از سابقه ی لطف ازل

تو پس پرده چه دانی که : که خوب است و که زشت
 


نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و

ادامه مطلب  

ارتفاع چشمهایت  

مدام فرو می روی در سرم
و من خواب می بینم
دستهایی را که از من بریده ای...
 کبریت کشیده ام روی من
و خودم را پرت کرده ام
از ارتفاع چشم هایت
بعد از تو
بهم زده ام باخودم
مثل تو که با من
به هزار دلیل منطقی...!
 حق با توست
هم قد نیستم
حتی شعورم به حرف های تو نمیرسد
های
خودخواه ِ کوچکِ من
به هوای شعر نیا
جنگل روح من سوخته است!
 "امیر ارسلان کاویانی"

ادامه مطلب  

کلامی از حافظ  

یهویی یه نفر بگه نیت کن و یهویی فال حافظ مثلا برات بگیره نتیجش میشه این شعر

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد                    که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد


به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک              بدین نوید که باد سحرگهی آورد


بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان                  در این جهان ز برای دل رهی آورد


همی‌رویم به شیراز با عنایت بخت                زهی رفیق که بختم به همرهی آورد


به جبر خاطر ما کوش کاین کلاه نمد             بسا شکست که با افسر شهی

ادامه مطلب  

خسته  

خسته ام و این خستگی بدر نمی شود.
باید پارو نزد وا داد. باید دل رو به دریا داد.
چرا هیچ وقت تمام نمی شود؟
حاصل این تلاش بی ثمر و این دوندگی بی پایان چیست؟ 
این صبح شنبه اول ماه، حسابی سخت است.
--
یه ذره خیام بخونیم، حالمون شاید خوب بشه.
---

چون چرخ بکام یک خردمند نگشت

خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت


چون باید مرد و آرزوها همه هشت

چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت
--

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست

نتوان به امید شک همه عمر نشست


هان تا ننهیم جام می از کف دست


ادامه مطلب  

غم مخور ...  

یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور      کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن      وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن               چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت           دایما یک سان نباشد حال دوران غم مخور

هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب  باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند           چون تو

ادامه مطلب  

دشمن خویشیم و یار آنک ما را می‌کشد  

دشمن خویشیم و یار آنک ما را می‌کشد

غرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد


زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین می‌دهیم

کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می‌کشد


خویش فربه می‌نماییم از پی قربان عید

کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می‌کشد


آن بلیس بی‌تبش مهلت همی‌خواهد از او

مهلتی دادش که او را بعد فردا می‌کشد


همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه

درمدزد از وی گلو گر می‌کشد تا می‌کشد


نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان

عاشقان عشق را هم عشق و سودا

ادامه مطلب  

گرفتن و تسخیر کردن (Capture) تصویر صفحه نمایش  

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 
{
 
this.BackgroundImage= CaptureScreen();
 
}
 
 
 
private Image CaptureScreen()
 
{
 
Bitmap screen = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width,
 
Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height);
 
using (Graphics g = Graphics.FromImage(screen))
 
{
 
g.CopyFromScreen(0, 0, 0, 0, screen.Size);
 
}
 
return screen;
 
}
 

ادامه مطلب  

سریال کره ای وقتی تو خواب بودی – While You Were Sleeping  

سریال کره ای وقتی تو خواب بودی – While You Were Sleeping محصول SBS
سریال با زیرنویس فارسی کامل اضافه شد
| مشخصات سریال :
عنوان ها : وقتی تو خواب بودی – وقتی خواب بودی – Dangshini Jamdeun Saie
ژانر : درام ، حقوقی ، عاشقانه ، فراطبیعی
سال انتشار : 2017
تعداد قسمت ها : 32 – هر قسمت 30 دقیقه
امتیاز : N/A از 10
کیفیت تصویر :  9 کیفیت مختلف
شبکه پخش : SBS
وضعیت : در حال پخش
| خلاصه داستان: 

زنی میتونه حوادثی که در آینده اتفاق میوفته رو تو خواب(رویا) ببینه. یه دادستان سعی

ادامه مطلب  

مریز دانه که ما خود اسیر دام تو ایم...  

دگر ز جان من ای سیمبر چه می خواهی؟

ربوده‌ای دل زارم دگر چه می خواهی؟


مریز دانه که ما خود اسیر دام توایم

ز صید طایر بی بال و پر چه می خواهی؟


اثر ز ناله خونین دلان گریزان است

ز ناله ای دل خونین اثر چه می خواهی؟


به گریه بر سر راهش فتاده بودم دوش

به خنده گفت از این رهگذر چه می خواهی؟


نهاده ام سر تسلیم زیر شمشیرت

بیار بر سرم ای عشق! هر چه می خواهی


کنون که بی هنرانند کعبه دل خلق

چو کعبه حرمت اهل هنر چه می خواهی؟


به غیر آن که بیفتد ز چشم ها چون اش

ادامه مطلب  

38-113 آیینه  

هم آینه‌ایم و هم لقاییم همه
 
سرمست پیالده‌ی بقاییم همه

هم دافع رنج و هم شفاییم همه
 
هم آب حیات و هم سقاییم همه

یارب تو مرا به نفس طناز مده
 
با هر چه بجز تست مرا ساز مده

من در تو گریزان شدم از فتنه‌ی خویش
 
من آن توام مرا به من باز مده

یارب تو یکی یار جفا کارش ده
 
یک دلبر بدخوی جگر خوارش ده

تا بشناسد که عاشقان درچه غمند
 
عشقش ده شوقش ده و بسیارش ده

ادامه مطلب  

تقابل عقل و عشق  

با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
حافظ چن گویی از عشق 

دل میرود ز دستم صاحبدلان خدا را
 
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
 
باشد که بازبینیم دیدار آشنا را

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون
 
نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا[۱]

در حلقهٔ گُل و مل خوش خواند دوش بلبل
 
هاتِ الصبوح هبوا یا ایّها السکارا

ای صاحب کرامت شکرانهٔ سلامت
 
روزی تفقّدی کن درویش بینوا را

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرفست
 
با دوستان مروّت ب

ادامه مطلب  

شابلون بیضی فابل کد FB419  

شابلون بیضی فابل کد FB419
 
 
مشخصات

نوع
شابلون

طول
30 سانتی متری

جنس
پلاستیک

شفاف
بلی

درجه بندی
سانتی متر , اینچ

توضیحات

توضیحات
- مناسب برای نوشت‌افزار با نوک 0.5 میلی‌متر

 
- ساخته شده از پلاستیک نشکن

 
- مناسب برای ترسیم بیضی‌هایی با قطر 4 تا 65 میلی‌متر                                 

ادامه مطلب  

حفظ ايه ٣٩ بقره  

وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾
و[لى] كسانى كه كفر ورزیدند و نشانه‏ هاى ما را دروغ انگاشتند آنانند كه اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود (۳۹)
 
 التماس دعا

ادامه مطلب  

اولین دوره جشنواره ملی هارمونیکا ایران  

اولین دوره جشنواره ملی هارمونیکا ایرانشرکت کنندگان بخش آزاد مسابقه:
(به ترتیب حروف الفبا)
علی پورمند
نگین پیله چیان
عارفه حبیبی
داریوش حسین زاده
مهشادجعفریان
بابک دهقانی
مهدی زمانی پژوه
بهزادسهرابی
هانیه صباغی
هادی صباغچی
عبدالرضا طالع احمد
حسین عماری
آرزو علیخانی
زهراقاسمی
محمدجوادقیطاسی
پریسامرادی بنی
فاطمه منشی پور
ماهرخ منصوری
مصطفی موسوی
شایان نریمان
الهه نظری
پگاه هاتف تشویری

ادامه مطلب  

 

نفرات برتر آزمون كلاسی 97/4/19

نام و نام خانوادگی
معدل
روان‌شناسی
زمان
درصد
رتبه علمی

محمدرضا جودی
1954
19
1
100
1

علیرضا  گودرزی
1825
19
6
100
2

حسین  قمی
1721
18
25
100
3

مهران  هوشیار
1876
1850
ـ
100
4

محمدرضا  جلالی
-
ـ
4
86
5

جواد  قاسم زاده
1923
1950
5
86
6

مهدی  سرلك
1780
1850
7
86
7

پوریا  نوری
1895
1925
9
86
8

علیرضا  میرزایی
1550
1700
14
86
9

عرفان  حضری
1900
1850
18
86
10

 

ادامه مطلب  

شابلون مستطیل فابل کد FB417  

 شابلون مستطیل فابل کد FB417 
 
مشخصات

نوع
شابلون

جنس
پلاستیک

شفاف
بلی

توضیحات

توضیحات
- مناسب برای نوشت‌افزار با نوک 0.5 میلی‌متر

 
- ساخته شده از پلاستیک نشکن

 
- مناسب برای ترسیم مستطیل‌هایی به اضلاع 2 × 2.5 میلی‌متر تا 20 × 35 میلی‌متر                                 

ادامه مطلب  

نفرات برتر آزمون 4/19  

نام  و  نام خانوادگی
 
 
آزمون  970419

معدل
روان‌شناسی
زمان
درصد
رتبه علمی

محمد حسین شمس
1700
1800
1
100
1

محسن قاسمی
1925
20
2
100
2

محمد جواد كریمی
=
=
3
100
3

علی رستگار
=
=
6
100
4

دانیال ابویی
=
=
9
100
5

سید مهدی سجادی
=
=
20
100
6

سید حسین میرنظامی
1851
1900
26
100
7

علیرضا مجنونی
1881
1950
28
100
8

 
=
=
6
90
9

علی میرزاخانی
1953
1950
10
86
10

 

ادامه مطلب  

دوست  

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم
برای برفی که آب می شود دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت
لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم
تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم
برای پشت کردن به آرزوهای محال
به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست

ادامه مطلب  

دی و کریسمس به وقت ایران  

هنوز دارم روی کار های مهاجرت کار می کنم یا بهتره بگم کار می کنیم همسری امروز رفت کانادا تا چند تا کار دیگه را راست و ریس کنه و برگرده و من و لیانا موندیم پیش هم و یک جشن کریسمس کوچولو گرفتیم خیلی راضیم از اینکه دخترم از سن پائین میره اونجا و از الان دارم با این چیز ها آشناش می کنم
الان هم تا چند دقیقه ی پیش داشتیم بازی می کردیم


 

 
 
 

ادامه مطلب  

تعیین سه اولویت جدید آمریکا در سوریه با انتصاب نماینده ویژه ترامپ در پرونده سوریه  

 
الشرق الاوسط عنوان کرد؛

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1